Information angående Covid-19 (Coronaviruset)

Statsrådet fattade den 6 maj ett principbeslut, som preciserar regeringens riktlinjer när det gäller att delvis fortsätta de begränsningsåtgärder som vidtagits för att motverka coronavirusepidemin och delvis avveckla dem gradvis och kontrollerat.

Principbeslutet styr beredningen av myndighetsåtgärder och utifrån beslutet ska det ännu beredas preciserande lag- och beslutsförslag och ges närmare anvisningar.

Syftet med de begränsningar och rekommendationer som gäller under coronaepidemin är att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och bärkraft överallt i landet och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Sottungas kommun följer kontinuerligt med läget och uppdaterar kommunens interna direktiv vartefter mer information kommer. Det är alltid den senaste informationen som gäller.

Det är av största vikt att komma ihåg att nu när begränsningarna avvecklas och smittspridningen förväntas ta ny fart är det särskilt viktigt att alla hjälps åt att följa de riktlinjer som ges och att följa med de förändringar i riktlinjerna som kontinuerligt kommer. Ökad aktivitet ute i samhället och ökat resande förväntas ge en ökad smittspridning. Tillsammans gör vi vad vi kan för att smittspridningen inte ska stiga över sjukvårdens och samhällets kapacitet.

BARNOMSORGEN

För information om direktiv för barnomsorgen se bilagan ÅLR info barnomsorg 19.3.2020. 

SOCIAL SERVICE

För information som berör den sociala servicen se bilagan ÅLR info socialvården

BIBLIOTEK

Ålands landskapsregering har 5.5.2020 meddelat att beträffande kultur-, idrotts- och fritidssektorerna har Finlands regering tagit beslut om lättnader i restriktionerna. Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material för avhämtning. Från och med 1.6.2020 får kommunala bibliotek öppna. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas till högst 50 personer, genom att avstånd mellan människor hålls och genom omsorgsfull hand- och hosthygien.

 

ALLMÄN INFORMATION

Från den 1.6. 2020 tillåts sammankomster för upp till 50 personer. 

Personer över 70 år förpliktas att undvika kontakter med andra personer och ska inrätta sin vardag till förhållanden som motsvarande karantän. Detta görs för att skydda riskgrupper för att utsättas för smitta. Ta kontakt med anhöriga som är över 70 år och berätta om de nya direktiven. Erbjud dig att hjälpa till med att handla mat och mediciner. Hjälp personer i din närhet och dela med dig av vad du har tillgång till.

Allmänheten rekommenderas att undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Information och riktlinjer uppdateras regelbundet och följer de råd och rekommendationer som utfärdas av ansvariga myndigheter. Var och en har ett ansvar att hålla sig uppdaterad på deras webbplatser:

Ålands hälso- och sjukvård: www.ahs.ax

Ålands landskapsregering: www.regeringen.ax

FRÅGOR?

Kontakta kommunsekreterare Kennet Lundström på tel: 018-55125 eller e-post: kennet.lundstrom@sottunga.ax

Publicerad 20.3.2020
Uppdaterad 4.6.2020