Kommunkansli

Olika avgifter och hyror 

Vill du kopiera, kvittera ut nycklar eller prenumerera på Sottunga Nytt? Här nedan finns taxor och hyror listade överskådligt, kontakta Kennet på kommunkansliet så hjälper han dig!

 

Kopieringsavgifter

Kommunens kopieringsapparater finns på kommunkansliet och skolan

  •  Kopieringsavgift (0,40 €/sida svartvita), (0,80 €/sida färg)

Ideella föreningar kopierar utan avgift i begränsad omfattning.

 

Användningen av fax

För sändning eller mottagning av faxmeddelande: 0,30 €/sida.

 

Annonsering i Sottunga Nytt

För annonsering betalar personer eller företag som inte är skrivna på orten (per nummer):

  • för helsida 60 €
  • för halvsida 30 €
  • för kvartssida och småannonser 15 €.

 

Prenumerationsavgift för Sottunga Nytt

  • Prenumeranter till adresser utanför kommunen betalar 25 €/år.

 

Islagret

Nyckel får utkvitteras, kontakta kommunkansliet.

  • Årsavgift för regelbunden användning    70 €.
  • Årsavgift för sporadisk användning         30 €.
  • Avgift för tillfällig användning                5 €/låda.

 

Gästhamnspontoner

Pontonbryggorna kan hyras ut till kommuninvånare under den tid de inte används i hamnen.

  • Avgiften är 40 €/dag per pontonbrygga, inklusive moms.

 

Sottunga kommunbibliotek

Vill du kvittera ut kod för att kunna besöka biblioteket när du vill? Kontakta då Kennet på kommunkansliet eller bibliotekssekreterare Svante "Shanto" Odmark.

 

Skolans gymnastiksal

Alla Sottungabor kan kvittera ut en nyckel till den för att sporta, spela volleyboll, styrketräna, motionera mm. Till sommarsottungabor hyrs gymnastiksalen ut tillfälligt. Kontakta då skolföreståndaren eller Kerstin Lindholm så får du hjälp!

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 4.12.2023