Allmän Service

Bibliotek
Se Kultur & fritid

Färjtrafiken
Bokning och mer information om priser och tidtabeller får du från Ålandstrafiken i Mariehamn, tel. +358 18 525100

Hälso- och sjukvård
Se Social service

Kommunkansli
Se Kommunen - Förvaltning

Matbutik - Sottunga Andelshandel
Försäljning av livsmedel, bränsle och järnvaror i Sottunga by.
sottunga.andelshandel@gmail.com, Facebook
Tel. +358 18 55127, fax +358 18 55247

Öppet:
Må 10-12 och 13-17
Ti - STÄNGT
Ons-To 13-17
Fre 14-18
Lö 10-13
Sö - STÄNGT

Sommaröppethållningstider 11.6-11.8

Må-To 9-17
Fre 9-18
Lö-13
Sö STÄNGT

Fiskekort
Fiskekort finns att köpa i Sottunga Andelshandel

Post
Postservice och medicinskåp finns i Sottunga by.
Kontakta Leena och Siv på tel. +358 18 55143

Öppet: måndag-fredag 12.00-13.00 och 15.00-16.00

Medicinskåp
Se Posten

Skola Se barn & skola
Sottunga grundskola erbjuder låg- och högstadieskola samt daghem/lekskola. Skolan har en välutrustad gymnastiksal. Alla Sottungabor kan kvittera ut en nyckel till den för att styrketräna, motionera mm. Till sommarsottungabor hyrs gymnastiksalen ut tillfälligt. Kontakta då skolföreståndaren eller skoldirektör Kerstin Lindholm.

Sophantering
Sopstationer för sortering och återvinning finns vid butiken och i gästhamnen. För det behöver man ett Misekort ett kort/hushåll. Soprunda för brännbara sopor varannan onsdag.

Sottunga kyrka
Öppen för allmänheten sommartid.

SottungaNytt
Vår kommuntidning, som utkommer varje månad. Kontakta kommunkansliet om du vill skriva något, köpa eller sälja på tel +358 18 55125, sottunganytt@sottunga.ax

Ålands södra skärgårdsförsamling
Sottungas lilla träkyrka är en vacker plats för vigslar, dop och konserter. Gudstjänster varannan söndag, se anslag vid kyrkan och i Sottunga Nytt. Kyrkoherde Peter Karlsson tel. +358 457 5243 628 Församlingsekonom Anita Hildén tel. +358 457 3431 538, anita.hilden@evl.fi

Publicerad 5.6.2018
Uppdaterad 5.6.2018