Basservicens historia

Skolundervisningen bedrevs till en början ambulerande, dvs man undervisade i kortare perioder på olika ställen och läraren reste från ort till ort. Gamla skolan byggdes 1903 och tillbyggdes med en lärarbostad i början av 1920-talet (nuvarande Hembygdsgården). I början sköttes lärarsysslan av prästen. Den nuvarande skolan stod klar år 1957. Under 1920-talet bedrevs egen skolverksamhet för barnen i de södra utbyarna på Finnö.

Sottunga låg vid sidan om den egentliga postvägen öven Åland, men en reservrutt fanns via. Mosshaga och Sottunga, som utnyttjades då fjärden Delet var ofarbar. Egen postgång till Sottunga fick man 1896 då ett postkontor inrättades på bondgården Nybondas. Lanthandel har bedrivits på torpet Tännäs ca 1895-1930 och på andra ställen, men dessa fick upphöra så småningom då man år 1921 bildade kooperationen Sottunga Andelshandel och inrättade en butik i ett gammalt torp. Andelshandeln flyttade till nya lokaliteter 1937 och affären förstorades och ombyggdes till snabbköpsbutik 1968.

Exteriör från ortens enda butik, en kooperation kallad Sottunga Andelshandel. Ett eget telefonbolag bildades i början av 1920-talet och till en början kunde man telefoneraendast in om Sottunga. Ca 1930 drogs en linje till grannkommunen Föglö och nu fick man kontakt med omvärlden, även om hörbarheten var dålig. Av alla uppfinningar som kom till under min farmors tid tyckte hon att telefonen vas den bästa. Elektrifieringen av Sottunga skedde 1959. Samma år uppfördes en mast på berget Ormhälla för att reläa TV-program från Europa till Finland.

Ungdomsföreningen Hembygdens Vänner i Sottunga bildades 1907 och 1927 flyttades en gammal rysk kasern från Föglö till Sottunga och ombyggdes till ungdomslokal, som fick namnet Sunnanberg. Midsommarstång har rests sedan 1800-talet. Sottunga har aldrig varit någon stor och välbesökt turistort. Det sista gästgiveriet och en del hem tog emot de första sommargästerna. Numera finns det två stugbyar, en på Sottunga med ca 20 stugor och en på Husö med ca 30 stugor.År 1989 bildades Sottunga Hembygdsförening, som på en förtjänstfullt sätt renoverat den gamla skolbyggnaden till samlings- och utställningslokal. Hembygdsgården. På berget bakom står Ålands första vindkraftverk.

Publicerad 24.11.2016
Uppdaterad 7.12.2016