Kommunstyrelsen

Kommunstyrelse för perioden 2020-2023

Ordinarie medlem Personlig suppleant
Björn Rönnlöf (ordförande) Inga-Lill Pettersson
Charlotta Bäcksbacka-Karlsson (vice ordförande) Maj-Britt Jansson
Regina Pettersson Sara Johans
Henrik Elomaa Bertel Eriksson
Göran Björk Göran Grönholm
Stig Karlsson Victoria Näfverborn

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 26.2.2020