Omsorgsnämnden

Val av ledamöter 2024-2027

Ordinarie ledamöter

  • Rosita Stenros, ordförande
  • Lena Andersson, vice ordförande
  • Inga-Lill Pettersson
  • Henrik Elomaa
  • Thomas Lindström

Ersättare

  • Taija Eriksson
  • Hans Pettersson
  • Raili Väänänen

Föredragande

Omsorgschef Camilla Enberg

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 23.3.2024