Omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter

Rosita Stenros, ordförande
Inga-Lill Pettersson, vice
Märtha Grunér
Thomas Lindström
Göran Björk

Ersättare

Göran Jansson
Birgitta Saurén
Raili Väänänen

Föredragande

Socialsekreterare Camilla Enberg

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 26.2.2022