Kommunfullmäktige

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordinarie 

 • Göran Stenros (ordförande)
 • Stig Törnroos (vice ordförande)
 • Jenny Nylund
 • John Lindholm
 • Peter Wahlbeck
 • Britt Pettersson
 • Erik Eriksson
 • Hans Pettersson 
 • Kerstin Ivarsson

Suppleanter

 • Raul Petrell 
 • Nils Eriksson
 • Thomas Lindström
 • Britta Gustafsson
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 26.2.2020