Port Mate

Port Mate 1.9.2016 – 31.12.2019 (272.744 €)

Mål: hamnplanering, el-planering, säkerhetsplan, digital info, ”grön service”, servicehus, avloppslösningar, bastu, belysning, solpaneler, pontonbryggor, gemensam marknadsföring

Resultat: Ökad säkerhet, bättre digital info, och ”grön service” ger lättillgänglig, attraktiv service och mera besökare.

Projektet är nu avslutat och Du kan läsa mera om Port Mate och resultatet av på projektets hemsida https://www.portmate.eu/en/port/sottunga-port

 

Aims: harbour planning, electricity-planning, safetyplan, digital information, "green service", servicehouse, waste water solutions, sauna, lighting, floating pontoons, joint marketing.

Results: Improved security, better digital information and "green serviceW gives easily accessible and attractive service gives more visitors.

The project is completed and more information and results can bee seen on Portmate webpage portmate.eu

 

https://www.portmate.eu

 

 

Publicerad 8.12.2016
Uppdaterad 11.4.2021