St Olav Waterways

St Olav Waterways 1.9.2016 – 30.11.2019 (92.148 €)

Mål: Anknyta till befintlig St Olav led, skapa ny led från Åbo till Hudiksvall, pilgrimsled även på vatten, led på Sottunga, ökad off-season turism, pilgrimscenter, digital info, marknadsföringsmaterial, erbjuda aktivitetspaket, synliggöra attraktioner.

Deltagande parter i projektet är, Åbo akademi (Lead partner), Yrkeshögskolan Novia, Pargas stad, Föreningen Franciskus på Kökar, Föreningen Pilgrimstid i Sverige, Östhammar och Söderhamns kommuner samt Sottunga kommun.

Projektets totalbudget: 1.522.132€ och 75 %, dvs 1.141.599€ av detta är stöd från Central Baltic programme. Medfinansiärer är Ålands Landskapsregering och Egentliga Finlands förbund.

Du kan läsa mer om projektet https://www.stolavwaterway.com

Publicerad 8.12.2016
Uppdaterad 11.4.2021