Arbeta på distans

Distansarbete - ett nytt element i skärgårdsbornas mångsysslande

Bästa fritidssottungabo och sommargäst! Att den åländska skärgården är unik tror jag att vi är överens om – det är väl därför du väljer att tillbringa din dyrbara fritid här. Men har du tänkt på att dagens teknologi gör det möjligt för allt flera yrkesaktiva att bo i
skärgården, jobba för företag och organisationer i Mariehamn, Åbo, Stockholm eller Helsingfors? 

Lugn och trygg miljö för boende och arbete

Förutsättningarna för att bo och arbeta i skärgården är bättre än någonsin:

  • Sottunga har fungerande förbindelser med både det finländska fastlandet och med fasta Åland
  • Bredbandsanslutningar är tillgängliga i stora delar av kommunen som ADSL-förbindelser per trådtelefon
  • WLAN-uppkopplingsmöjlighet kring kommunkansliet. 
  • Kommunen har flera hyresradhus samt tomter för byggande av egnahemhus.
  • Vill du etablera dig som företagare här har du möjligheter att få både råd och etableringsstöd.

I Sottunga blir du väl mottagen även om du inte råkar ha dina rötter här.

Mer information

Kontakta kommunkansliet om du vill ha mer information om möjligheterna till distansarbete på Sottunga.

 

Publicerad 12.5.2016
Uppdaterad 12.5.2016