Byggnadstekniska/räddningsnämnden

Ordinarie ledamöter

  • Stig Törnroos, ordförande
  • Rune Sjölander, vice
  • Birgitta Saurén
  • Helena Johans
  • Viking Danielsson

Ersättare

  • Tomas Pettersson
  • Ronnie Jansson
  • Bertel Eriksson
  • Erik Eriksson
  • Karl-Olof Eklund

Föredragande

Tillfällig köptjänst, Conny Eklund
Släckningschef Stig Törnroos

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 28.11.2022