Byggnadstekniska/räddningsnämnden

Val av ledamöter 2024-2027

Ordinarie ledamöter

 • Stig Törnroos, ordförande
 • Rune Sjölander, vice
 • Birgitta Saurén
 • Helena Johans
 • Viking Danielsson
 • Arne Kalman

Ersättare

 • Tomas Pettersson
 • Hans Pettersson
 • Bertel Eriksson
 • Stig Karlsson
 • Anita Hildén

Föredragande

Byggnadsinspektör Fredrick Packalén

Släckningschef

 • Stig Törnroos
 • Tomas Pettersson

 

Publicerad 27.4.2016
Uppdaterad 23.3.2024