Sottunga kommun begär in anbud för driften av gästhamnen och restaurangen Salteriet.